Cymraeg

RADYR 7 – 24 GLANTAFAr ôl pump wythnos heb gêm yn dilyn oerni eithafol y gaeaf, roedd Glantaf yn bell o fod ar eu gorau wrth iddynt guro Radyr yn ail rownd cwpan Caerdydd.

Er i gamdrafod amharu eu perfformiad, Glantaf oedd yr ennillwyr haeddiannol. 0-0 oeddi hi erbyn hanner amser, ond bu pedwar cais yn yr ail hanner yn ddigon i sicrhau buddugoliaeth i’r ymwelwyr.

Dechreuodd y gêm mewn modd bwyiog, â Radyr yn amddiffyn yn ffyrnig. Roedd y taclo’n rymus o bob man, a chafodd Glantaf amser caled yn ceisio creu cyfleuon.

Gwnaeth wythwr Glantaf, Llew Jones, ei orau i dorri ei ffordd trwy’r gwrthwynebwyr gyda chyfres o rediadau pŵerus, ond roedd Radyr yn benderfynol o atal yr ymwelwyr rhag sgorio.

Daeth asgellwr Glantaf, Stephen Waldron, yn agos at gais hefyd, ond yn ddi-sgôr oeddi hi ar yr egwyl ar ôl i faswr Radyr, Gareth Thompson, fethu tri cic cosb.

Dechreuodd Radyr yr ail hanner yn gryf, wrth iddynt bwyso ar linell gais yr ymwelwyr. Ond roedd blaenwyr Glantaf yn gadarn, â’r clo Josh Delf yn haeddu clod am ddwyn meddiant ar fwy nag un adeg.

Chwaraeodd Delf rhan bwysig yng nghais gynta’r gêm, wrth i’w rediad greu gwagle yn amddifffyn Radyr. Unwaith i’r maswr, Rhys Patchell, lledu’r bel, roedd gan yr asgellwr Aled Roberts digon o le i groesi’r llinell.

Methodd Patchell y drosiad, ond dechreuodd y capten i ddylanwadu’r gêm. Wrth iddo ddechrau rheoli yng nghanol y cae, daeth rhythm i chwarae Glantaf.

Sgrym oedd sail yr ail gais, ac ar ôl i wagle ymddangos ar asgell y tîm cartref, tasg syml oeddi i Dewi Preece i sgorio.

Dechreuodd Radyr i flino, ac er nad oedd Glantaf ar eu gorau, roedd y fuddugoliaeth yn ddiogel ar ôl i David Young groesi am drydedd gais.

Bachwr Glantaf, Jac Hopkins, dechreuodd y symudiad â rhediad odidog o’r linell hanner ffordd, a bu hyn yn uchafbwynt i berfformiad gryf gan Hopkins.

Roedd gan Radyr rheswm i wennu ar ôl i Oliver Young sgorio’u hunig cais yn hwyr yn y gêm, ond sicrhaodd Glantaf y canlyniad wrth i Roberts groesi am ei ail.

Perfformiad blêr oeddi hi ar adegau gan Glantaf, ond wrth ystyried taw hyn oedd eu gêm gyntaf ers dros fis, roedd hyn yn fuddugoliaeth digon boddhaol.

“Cafodd y gêm ei ddirwyio gan y camgymeriadau,” dywedodd Dai Williams, hyfforddwr Glantaf. “Ond yn y pen draw roedd y canlyniad yn un têg i ni.”

 

 

Cyfweliad â Sion Wyn Davies, hyfforddwr Plasmawr

Cawsom ni air sydyn a Sion Wyn Davies ar ol gwylio Plasmawr yn ennill eu gem cyntaf o’r tymor heddiw, 15-5 yn erbyn Bassaleg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: